onsdag, april 13, 2011

Exchange ActiveSync (EAS) Logo Program

I stort sett alla smartphones som släpps idag har stöd för Exchange Active Sync (EAS). Protokollet är idag väldigt funktionsrikt med en rad säkerhetsfunktioner och viss device management funktionalitet. Det är sen upp till varje smartphonetillverkare att själv få dessa funktioner att mappa mot sitt eget OS och dess applikationer för mail, kalender etc. Den optimala telefonen när det gäller att synca mail, kontakter och kalender mot Exchange är Windows Mobile 6.x PUNKT SLUT! Tyvärr är Windows Mobile 6.X inte den optimala telefonen om vi ser på någonting annat…   Problemet vi har idag är att ALLA påstår sig ha stöd för Exchange Active Sync, men funktionaliteten varierar så mycket att kunden själv måste göra en hel del research och tester för att komma fram till om den kommer leva upp till företagets behov.

Därför skapar nu Exchange Teamet ett “logo program” som visar att en enhet lever upp till en viss basnivå av funktionalitet mot Exchange Active Sync.

EAS

Kraven för att få använda loggan är bl.a:

 • Tillverkaren måste vara EAS licensierad
 • Enheten måste använda EAS v.14 eller senare
 • Måste stödja Direct Push för email, kontakter och kalender
 • Måste kunna acceptera, avböja och svara preliminärt på en mötesinbjudan
 • Måste hantera HTML formaterade email
 • Måste visa om man gjort reply/forward i listan för email
 • Funktionalitet för sökning i global adreslista (GAL)
 • Stöd för Autodiscover
 • Ange device typ och modell i EAS
 • Remote Wipe
 • Stöd för lösenordsskydd
 • Sätta begränsning för minsta antal tecken i lösenord
 • Låsa sig vid inaktivitet
 • Låsa sig vid X misslyckade inloggningsförsök.

De tillverkare som just nu lever upp till kraven och som hitills har godkänts för att få nyttja “loggan” är:

 • Alla enheter med Windows Phone 7
 • Alla enheter med Windows Phone 6.5
 • iPhone 3GS & iPhone 4 med iOS 4.0 el. senare
 • iPad 1 och 2 med iOS 4.0 el. senare
 • Nokia E7 med Mail for Exchange 3.0.50

Mer enheter kommer att listas framöver! Officiell sida för logo programmet hittar du här.

Inga kommentarer: