fredag, mars 09, 2012

Lync 2010 och SQL 2012

SQL Server 2012 har precis "RTM:at" vilket betyder att den snart sitter i händerna på en massa ivriga DBA:er. Ur ett Lync perspektiv är det dock viktigt att känna till att Lync Server 2010 inte har stöd för SQL 2012 som det ser ut nu. Detta p.g.a. att man har droppat ett par komponenter i den nya versionen av SQL som Lync idag nyttjar.

Inga kommentarer: