tisdag, mars 29, 2011

Nu byter jag jobb!

Efter lite mer än 5 år som enmansföretagare kommer jag nu få kollegor på riktigt igen. Från och med nu kommer jag jobba på UClarity som är ett konsultbolag med helhetsperspektiv inom kommunikations- och samarbetsområdet. UClarity ska kunna hjälpa till med hela värdekedjan från att hjälpa företag att ta fram en strategi, stödja vid en upphandling, ta fram en tekniksk arkitektur samt att jobba med införandet av den tekniska plattformen likväl som införandet i organisationen. Den här helhetsbilden är viktig känner jag då vi alltför ofta ser att ett projekt blir tekniskt bra implementerat, men att man brister i införandet vilket leder till att vi inte når våra mål iaf. Om vi nu ens hade tagit reda på om vi hade några mål..
Mitt uppdrag är att jobba med ett gäng lösningsarkitekter för att skapa ett starkt team med bred kompetens inom hela marknaden kring UC.

Givetvis kommer jag fortsätta med mitt engagemang kring Lync och UC genom den här bloggen, SUCK, och MEET m.m.

Läs gärna mer om UClarity på www.uclarity.se

Inga kommentarer: