söndag, september 12, 2010

Svenska företag mot OCS som telefoniplattform

I senaste nummret av Telekomidag som gavs ut i veckan presenteras resultatet av en enkät man gjort bland sina läsare. I den säger 13% av de tillfrågade att man har för avsikt att byta ut sin växel mot Office Communications Server. Bland företag med över 500 anställda är siffran t.o.m. 16%. Det är ju fantastiska siffror med tanke på hur ung produkten är, men det visar ju tydligt att företag ser kommunikation som något mer än telefon och e-post. Jag tror att intresset kommer bli ännu större nu när folk får se vad Communications Server ”14” har att erbjuda!

Tyvärr har Telekomidag en ganska begränsad websida, så ni som vill läsa mer får ni försöka komma över papperstidningen...

Inga kommentarer: